Wat is een betekening-bevel van het vonnis?

Emma Mertens

Laatste update 3 jaar geleden

Via een betekening-bevel wordt uw klant officieel op de hoogte gebracht van zijn veroordeling door de rechter. 

Dit schriftelijk document wordt door een gerechtsdeurwaarder aan uw klant overhandigd of in de brievenbus achtergelaten op zijn officiële adres. In dit document vindt uw klant een overzicht van zijn openstaande schuld alsook een kopij van de uitspraak van de rechter.


Tot één maand na de datum van betekening-bevel kan uw klant zich verzetten tegen het vonnis door hoger beroep aan te tekenen. De gerechtsdeurwaarder wacht dan ook totdat deze periode is verstreken alvorens over te gaan tot de volgende stap.


Desalniettemin zal de gerechtsdeurwaarder in deze periode proberen om uw klant te motiveren om de schuld te betalen of om een redelijk afbetalingsvoorstel te doen. 

Zodra de gerechtsdeurwaarder een afbetalingsvoorstel ontvangt, overlegt hij met Justified over de redelijkheid van dit voorstel. Justified is immers het best geplaatst om de redelijkheid van dit afbetalingsvoorstel in te schatten gelet op het eerdere kredietonderzoek. Zodra wij een afbetalingsregeling met uw klant overeenkomen, lichten wij u in via het platform.


U vindt een kopij van het betekening-bevel terug onder 'Documenten'.


Was dit artikel behulpzaam?

1 van 1 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht